Громадська спілка «Міжнародний центр досліджень соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації»

Академія економічних наук України є співзасновником низки громадських організацій, одна з яких – Громадська спілка «Міжнародний центр досліджень соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації», створена установчими зборами 16 липня 2015 року. Засновниками стали: ГС «Академія економічних наук України», м. Київ (президент О. І. Амоша, директор Інституту економіки промисловості НАН України, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України); ТОВ «Сімферопольський виноконьячний завод», м. Дніпро (генеральний директор С. В. Іванов, завідувач кафедри фінансів та маркетингу ДВНЗ «Придніпровська академія будівництва та архітектури», доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України); Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава (ректор О. О. Нестуля, доктор історичних наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки).
Метою створення та діяльності Центру стали інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів, громадських об’єднань, комерційних підприємств і наукових установ Національної та галузевих академій наук України для участі в міжнародних проектах, розробки та виконання пріоритетних наукових програм, проведення наукових досліджень на міжнародному, національному та регіональному рівнях, експериментальних та методичних розробок тощо на засадах поєднання вітчизняних та залучення іноземних кадрових, фінансових, технічних та організаційних ресурсів відповідно до чинного законодавства.

З ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО РОБОТУ ЗА 2015–2018 рр. громадської спілки «Міжнародний центр досліджень соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації» можна ознайомитися тут.