Запрошення до колективу авторів монографії

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
 АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

      Запрошує Вас долучитись до колективу монографії “ЕМЕРДЖЕНТНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ”.

     Монографію буде видано у Великій Британії та присвоєно ISBN Agenda Publishing House, United Kingdom.

     Розміщення: British Library (London) (друкований примірник); 
на сайті Академії економічних наук України (http://www.aenu.org/);
Google Scholar (http://scholar.google.com.ua).

     До публікації приймаються матеріали за такими науковими напрямами
08.00.00 – економічні науки
12.00.00 – юридичні науки
13.00.00 – педагогічні науки
22.00.00 – соцiологiчнi науки
25.00.00 – державне управління

     Звертаємо Вашу увагу, що, для здобувачів учених звань, відповідно до «Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» від 14 січня 2016 року №13), наукові праці включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science можуть бути замінені на публікацією матеріалів англійською мовою в міжнародних видавництвах (пп. 4., п. 2, Р.ІІ). 

     Для розміщення матеріалів у колективній монографії, авторам необхідно до 25 березня 2019 року:
– заповнити заявку за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1MuXS1FuPmLG3sAOLacmDNAuoS6MreTpUUCW1N7kFGTM;
– надіслати на адресу редакції:
   розділ монографії (кількість співавторів не має перевищувати двох осіб);
   анотацію англійською мовою (інформація про автора, назва статті та анотація (обсягом не менше 300 слів));
   рецензію доктора наук (для авторів, які не мають наукового ступеня);
сплатити оргвнесок.

     Вимоги до оформлення матеріалів:
     Матеріали до монографії приймаються – українською, російською, англійською мовами.
     Обсяг матеріалів становить 10-20 сторінок. За бажанням автором може бути подано окремий розділ, поділений на підрозділи обсягом 50-75 сторінок.
Робота виконується в редакторі MS Word-6,0 (версія не старше Word-2003).  
     Текст має бути збереженим із розширенням *.doc, шифр Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см. Формат сторінки – А5, береги: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм.
Текст має бути виконаний із дотриманням вимог та відповідним стилістичним редагуванням.
      Формули, таблиці (шифр Times New Roman, розмір 8, міжрядковий інтервал – 1), рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office, мають бути підписані, послідовно пронумеровані арабськими цифрами та виконані в чорно-білому кольорі (кольорові рисунки, графіки, скановані файли та фотографії не допускаються). Усі: таблиці, схеми, рисунки та діаграми мають бути чорно-білими, мати книжкову орієнтацію та не перевищувати однієї сторінки.
     Посилання на літературні джерела здійснюються у вигляді зносок наприкінці сторінки. Літературні джерела оформлюються відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.
    
Отримані матеріали проходять обов’язкове рецензування. У разі схвальної рецензії автору надсилається рахунок для здійснення оплати за публікацію матеріалів.

НАЗВИ РОЗДІЛІВ БУДЕ СФОРМОВАНО ВІДПОВІДНО
ДО ОТРИМАНИХ МАТЕРІАЛІВ.

     ФІНАНСОВІ УМОВИ
     Вартість публікації становить:
– з отриманням друкованого примірника – 700 грн. за 10-12 сторінок тексту (повних чи не повних);
– з отриманням лише електронної версії у форматі PDF – 450 грн. за 10-12 сторінок тексту (повних чи не повних).

     Сторінки вище вказаного обсягу оплачуються з розрахунку 50 грн. за кожну сторінку (повну чи не повну).

     Одноособові праці академіків та член-кореспондентів Національної Академії наук України, а також членів Президії Академії економічних наук України друкуються безкоштовно.   

     Вартість публікації включає: рецензування, макетування, друк монографії (до 10 квітня 2019 р.).

     Для іноземних авторів вартість публікації становить 30 євро, додатково оплачуються поштові витрати на доставку примірника автору (відповідно до тарифів установлених Укрпоштою)!

     Розсилку електронних файлів буде здійснено до 15 квітня 2019 р., за вказаними електронними адресами.

     Розсилку друкованих екземплярів буде здійснено до 25 квітня 2019 р., за вказаними адресами відділень Нової пошти за рахунок отримувача.

     До 15 грудня 2019 року монографію буде розміщено на сайті Академії.

МАТЕРІАЛИ ВИКОНАНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ.

 

Усю додаткову інформацію можна дізнатись за адресою: chroaenu@gmail.com