XX ЮВІЛЕЙНА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XX-ї міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ»,
яка відбудеться 28-30 жовтня 2021 року у м. Хмельницькому.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • Загальні проблеми планування промислового виробництва
  • Ефективність впровадження нової техніки
  • Економічна безпека діяльності підприємства
  • Економіко-математичне моделювання процесів виробничої діяльності
  • Інноваційна та інвестиційна діяльність
  • Актуальні проблеми застосування теорії і практики маркетингу у різних сферах господарювання
  • Управління потенціалом підприємства
  • Зовнішньоекономічна діяльність. Спільні підприємства

Робочі мови конференції – українська, російська, польська, англійська.

Форма участі – платформа «Zoom».

Наукові статті будуть опубліковані у «Віснику», який внесено до переліку фахових видань України. Журнал включено до наукометричних баз: Index Copernicus

Тези доповідей будуть опубліковані у «Збірнику матеріалів конференції».

До опублікування приймаються наукові роботи, які раніше не друкувалися.

За публікацію статті необхідно сплатити внесок з такого розрахунку, що вартість друку статті розміром до 7 сторінок в журналі «Вісник» складає 700 грн. Вартість додаткового примірника журналу – 100 грн.

Конференція відбудеться у змішаному форматі. Учасники конференції отримають сертифікат із зазначеним обсягом у кредитах за відповідними напрямами роботи – загальний обсяг 1 кредит (30 годин).

Для участі у роботі конференції необхідно сплатити організаційний внесок в розмірі 200 грн, який включає вартість друку збірника тез, програми конференції та сертифікату.

Ідентифікатор конференції на платформі «Zoom» буде надіслано додатково після підтвердження участі у конференції.

Подані матеріали будуть розглянуті оргкомітетом на предмет відповідності вимогам до наукових видань. Оргкомітет залишає за собою право відмовити у прийнятті матеріалів або повернути їх на доопрацювання.

Реквізити для оплати публікації матеріалів будуть надіслані після їх прийняття до друку!

тел. 0679668660 (Ковальчук Світлана Володимирівна – завідувач кафедри)

тел. 0979731325 (Гвоздецька Ірина Василівна – вчений секретар)

e-mail: sveta_marketing@ukr.net