Монографія «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД» 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
 АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

Запрошує Вас долучитись до колективу авторів монографії

«ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД»
 

Монографію буде видано в Австрії та присвоєно ISBN іноземного видавництва

 Розміщення:
на сайті Академії економічних наук України (http://www.aenu.org/)

 Друковані примірники розміщуються:
Австрійська національна бібліотека (Austrian National Library).

До публікації приймаються матеріали за такими науковими напрямами
08 – економічні науки
12 – юридичні науки
256 – національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Усю додаткову інформацію можна дізнатись за адресою редакції: chroaenu@gmail.com
Контактна особа: Пасічник Юрій Васильович
Тел.  067 472 35 30

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!

 Наказ Міністерство освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 23.09.2019 № 1220:

1) основні наукові результати дисертації (виконаної у формі рукопису, монографії, наукової доповіді) на здобуття наукового ступеня доктора наук має бути висвітлено не менше ніж у 20 наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій належать: не більше ніж дві (два) монографії (розділи у колективних монографіях);

2) основні наукові результати дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук має бути висвітлено не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій належать:
статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві). (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text).

 1. Відповідно до Постанови КМУ «Про присудження ступеня доктора філософії» від 6 березня 2019 р. № 167  (у редакції від 01.07.2021, підстава – 608-2021-п):
 2. …. Вчений, який пропонується до складу ради, повинен мати не менше трьох наукових публікацій, опублікованих за останні п’ять років… До таких публікацій зараховуються монографії, розділи монографій
 3. Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються: статті в наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань Україниз присвоєнням категорії “Б” (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві). (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#n18).
 • Відповідно до п. 6 Р. ІІ. «Вимоги до персонального складу докторської ради» Проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук»:

Фахівці, які вводяться до складу докторської ради повинні  відповідати таким критеріям:

наявність наукових публікацій, серед яких: не менше однієї монографії (або двох розділів у колективних монографіях), виданої(них) за останні 5 років. (https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-nakazu-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-specializovanu-vchenu-radu-z-prisudzhennya-naukovogo-stupenya-doktora-nauk).

 • Відповідно до п. 38 «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 30 грудня 2015 р. № 1187 (у редакції від 20.06.2021, підстава – 365-2021-п)»:

Досягнення у професійній діяльності, які застосовуються для оцінки кадрового забезпечення освітніх компонентів, зараховуються за останні п’ять років:

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5,0 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторських аркушів на кожного співавтора). (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text).

У монографії передбачено такі орієнтовні назви розділів:

 1. Фінансова система України та країн-членів ЄС.
 2. Агропромисловий комплекс та розвиток територіальних громад.
 3. Проблемні аспекти розвитку національної економіки.
 4. Менеджмент та маркетинг реалізації державної політики підтримки бізнесу.
 5. Облікова політика підприємств.
 6. Індустрія гостинності та туризму.
 7. Правові засади розвитку України.
 8. Економічна безпека бізнесу та держави.

Назви розділів може бути уточнено відповідно до поданих матеріалів. 

Для розміщення матеріалів у монографії, авторам необхідно до 30 жовтня 2021 року:

 • заповнити електронну заявку https://docs.google.com/forms/d/1clhkKI13DeQol7EXcE3PrGvPhOvZPI10wU9G4qMWf8A/edit;
 • надіслати на адресу редакції:
  підрозділ  або розділ монографії (кількість співавторів не має перевищувати двох осіб);
  рецензію доктора наук (для авторів, які не мають наукового ступеня);
  інформацію про автора (авторів) українською та англійською мовами (окремим файлом).
 • оплатити рахунок надісланий редакцією.

 Розсилку електронного файлу монографії буде здійснено до 01 грудня 2021 р., за вказаними електронними адресами.

Розсилку друкованих екземплярів буде здійснено до 15 грудня 2021 р., за вказаними адресами відділень Нової пошти за рахунок отримувача.

До 01 січня 2022 року монографію буде розміщено на сайті Академії економічних наук України. 

ПОВНИЙ ТЕКС МОНОГРАФІЇ (.pdf)

ФІНАНСОВІ УМОВИ

Вартість публікації (рецензування, макетування, друк монографії) становить:

 • з отриманням електронної версії та друкованого примірника – 700 грн. за 10-15 сторінок тексту (повних чи не повних);
 • з отриманням лише електронної версії у форматі PDF – 600 грн. за 10-15 сторінок тексту (повних чи не повних).
 • вартість окремого розділу, обсягом понад 30 сторінок, уточнюється у редакції.

Сторінки вище вказаного обсягу оплачуються з розрахунку 50 грн. за кожну сторінку (повну чи не повну). Вартість додаткового друкованого примірника становить 200 грн.

Для іноземних авторів вартість електронної публікації становить 20 євро, друкованої -30 євро, додатково оплачуються поштові витрати на доставку друкованого примірника автору (відповідно до тарифів установлених Укрпоштою)!

Детальніше